Om oss

Jordens folk, mina vänner
Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF) bildades 2012 som en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars huvudsyfte är att stödja integration av nyanlända, bistå asylsökande samt att bedriva upplysningsarbete om asylsökandes situation och påverka beslutsfattare. Vårt arbete utgår från att alla människor ska ha de lika rättigheter och möjligheter så som det står formulerat i internationella mänskliga rättighetsdokument.

ÖSF är medlem i Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR) och samarbetar med en mängd andra organisationer och nätverk, liksom med kommuner.

ÖSF arbetar huvudsakligen i Simrishamn, Ystad och Tomelilla kommuner, men bedriver också kampanjer på nationell nivå i samarbete med andra organisationer och nätverk.

Vi fungerar som ett nätverk för individer och organisationer som arbetar för att stödja flyktingar. Vi vill sprida kunskap om flyktingars situation i Sverige och i världen genom media, men också genom att arrangera möten mellan nyanlända och andra. ÖSF arrangerar olika kulturella evenemang som bidrar till ökad förståelse mellan olika grupper.

ÖSF initierade år 2016 ett stort projekt på Österlen där nyanlända och andra arbetade med kreativ verksamhet i tio kulturverkstäder under perioden september 2016 till och med 2017. Sedan 2018 driver vi tre kulturverkstäder för ungdomar.

Se ÖSFs FB-sida för fortlöpande information om vår verksamhet eller om annat som rör asylsökande.