Bli medlem

Bli gärna medlem i ÖSF Det kostar 150 kr/år eller 200 kr/år för familj. Ju fler medlemmar vi har, desto mer kan vi göra.
Bankgiro 886-9141. Vårt swish-nummer är 123 267 71 02.

Märk din betalning med ”medlem” och skriv din e-mailadress eller postadress så att vi kan kontakta dig när vi skickar ut medlemsbrev.