Avslutade projekt

 

Tusen barn, tusen drömmar

Projektet Tusen barn, tusen drömmar är ett samarbete mellan ÖSF och Föreningen Kompis Falun. Med syfte att uppmärksamma situationen för barnfamiljer som fått utvisningsbesked till Afghanistan gjordes en bok med titeln Tusen barn, tusen drömmar, som trycktes upp i 700 exemplar.

Boken delades ut till riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar i oktober 2019. ÖSF och Kompis Falun besökte också tillsammans med afghanska barn och mödrar flera riksdagspolitiker.
Projektet har fått stor uppmärksamhet i media, bland annat i Rapport, Lilla Aktuellt och i tidskriften Etc. 

Projektet fortsätter att spridas genom sociala medier och vi når ut till andra grupper som arbetar för att stoppa utvisningar av barn till Afghanistan. Tillsammans planeras olika manifestationer.

Just detta projekt fokuserar på barnfamiljer från Afghanistan, eftersom detta land räknas som ett av världens mest farliga länder.

Se FB-sida: Tusen barn, tusen drömmar.

 

Kulturverkstäder på Österlen

Kulturverkstäder på Österlen: ett projekt för vuxna som finansieradesav Postkodlotteriets kulturstiftelse och Crafoordska stiftelsen är nu avslutat. Tio kulturverkstäder som engagerade mer än 400 personer (varav hälften nyanlända) på Österlen bedrevs under cirka 15 månader. Projektet ledde till många fina möten, vänskapsband och djupa relationer mellan människor från olika kulturer. I de olika verkstäderna gjorde man bland annat följande: målade, gjorde collage, skulpterade, sjöng, skrev dikter, dansade, lagade mat, tillverkade saker av återvunnet material och skrev en bok.

Projektet är dock inte dött. Flera verkstäder lever vidare i lite nedskuren version på frivillig basis och 2018 startades några ”Kulturverkstäder för ungdomar”. Skrivarverkstaden ”Vi skriver historia” levde också vidare och hösten 2019 publicerades boken ”Vi kunde bara ta med oss våra minnen” på Leopards förlag. Publiceringen av boken finansierades av Gertrud och Ivan Philipsson stiftelse.

Projektet har nu övergått till ett kulturprojekt för unga. För mer information, se under fliken ”Pågående projekt”.

 

Måndagar med Maryam

Under våren och sommaren 2019 läste medlemmar från ÖSF en afghansk kvinnas berättelse på offentliga platser. Vi utförde 18 sådana uppläsningar och samtidigt lästes samma berättelse av andra organisationer på andra platser i Sverige. Kvinnan, som vi kallade Maryam, och hennes familj skulle utvisas. Genom att läsa hennes berättelse ville vi visa det orimliga i att barnfamiljer utvisas till Afghanistan och sprida information om deras situation. Vi bedömde då att det fanns hundratals sådana barn som med sina föräldrar var i Sverige och hade fått utvisningsbesked. I augusti 2019 undersökte vi frågan och genom information från Migrationsverket fick vi veta att nästan 2000 barn hade fått utvisningsbesked till Afghanistan, varav cirka 1000 hade ett beslut som vunnit laga kraft.

Projektet övergick under hösten 2019 till Tusen barn, tusen drömmar. För mer information, se under fliken ”Pågående projekt”.

 

Körkortsprojektet

Under 2017 och 2018 sponsrade ÖSF teorikurser för dari- och arabisk- talande för att de lättare skulle kunna få körkort och därmed också bli mer attraktiva på arbetsmarknaden och bättre integrerade i samhället.

 

Integrationsmiddagar

Under flera år, från 2013 – 2017, arrangerade ÖSF eller stöttade medlemmar som arrangerade så kallade integrationsmiddagar eller fikastunder, med syfte att få till stånd mötesplatser där nyanlända och svenskfödda kunde träffas. Projektet finansierades bl.a. av medel från sparbanksstiftelserna.